Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības izbraukuma seminārs, 16.05.2011.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Kauguru pamatskolas pedagogu ekskursija uz Igauniju, 04.05.2011.


Jānis Trops | BJK “Gauja” prezidents

tropu ģimene

Valodas terapijas centra 10 gadu jubilejas prezentācija, 29.04.2011.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdi no Alojas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Jaunjelgavas, Kocēnu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Mārupes, Rēzeknes, Rūjienas, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadiem un pilsētām tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, 12.04.2011.

Logopēdi tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā12.aprīlis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā pulcēja vairāk kā 40 logopēdus, lai stāstītu par paveikto un uzklausītu kolēģu pieredzi. Metodisko lasījumu diena noritēja augstā profesionālā līmenī. Logopēdi 10 prezentācijās iepazinās ar plašu korekcijas darbam veidotu materiālu klāstu, skolu pieredzi un darba organizāciju. Katrs logopēds, neskatoties uz to, ka darba samaksa ir tikai par nostrādātajām nodarbībām ar bērniem, ārpus sava darba laika, ar saviem materiālajiem un tehniskajiem resursiem gatavo darba lapas, spēles un uzskates līdzekļus, kā arī bērnu valodas un runas diagnostikas materiālus, lai valodas korekcijas process bērnam būtu radošs un interesants.

Arnita Adata no Valmieras stāstīja un demonstrēja plašu pūšanas vingrinājumu klāstu, ar kuru palīdzību tiek aktivizēta lūpu darbība un pareiza gaisa plūsma, kas tik ļoti nepieciešama pareizai skaņu izrunai. Ar laiku šo materiālu logopēde centīsies izveidot arī video variantā.

Zeltīte Šneidere no Mārupes novada rādīja signālkartes, kurās vingrinājumi mēlītei, lūpām, vaidziņiem atspoguļoti attēlos, un tas ļoti patīk bērniem. Vērtīgo darbu logopēdi varēs apskatīt mūsu mājas lapā un izmantot darbā.

Valmieras un Alojas novada logopēdes Ilze Vītola un Gaida Bērziņa uzskatāmi un pārliecinoši demonstrēja savu unikālo pieredzi “Skaņošana, zilbju veidošana, lasīšana”, kas apkopota neskaitāmās darba lapās, spēlēs, vingrinājumos. Katrs no klātesošajiem vēlreiz pārliecinājās, cik svarīgi katram bērnam atrast visatbilstošāko mācību metodi un izvēlēties vērtīgāko spēli. Logopēdes nopietni apsver sadarbības iespējas ar grāmatizdevējiem, lai ieguldītais darbs nonāktu pie katra interesenta.

Dace Alksne strādā Valmierā un Mazsalacas novadā. Šoreiz viņa rādīja domino, kas lieliski noder skaņošanas iemaņu veidošanai. Lai bērns varētu mācīties lasīt, rakstīt, viņam vispirms jāiemācās saklausīt skaņas (Vai vārdā SAULE skan L?) un nosaukt skaņas vārdos pareizā kārtībā. Lieliski, ja to var darīt rotaļājoties, kas ir galvenais un atbilstošākais bērnu darbības veids pirmsskolā.

Cēsu novada logopēde Māra Apsīte aicināja lielu darbu veltīt sīkās muskulatūras – pirkstu darbības attīstībai. Šim nolūkam Māra izmanto tautasdziesmas, kuras runājot jākustina līdzi pirkstiņi dažādās kombinācijās. Noskatoties filmu, iepazināmies ar Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra ikdienu, tradīcijām un piedāvātajām iespējām mācīties bērniem ar dažādām elpošanas saslimšanām.

Inese Kazule – Kamzola (Valmiera, Burtnieku novads) prezentējot “Artikulācijas aparāta vingrinājumi skaņu uzstādīšanai pēc E.Krauzes”, iepazīstināja mūs ar daudzveidīgiem artikulācijas aparāta vingrinājumiem. Inese sagatavojusi izdošanai apjomīgu daba lapu komplektu skaņu izrunai. Vēl dažas korekcijas no “Zvaigzne ABC” puses un izdevums varēs startēt pie bērniem, vecākiem, skolotājiem, logopēdiem.

Klausījāmies un skatījāmies Rēzeknes logopēdiskās skolas logopēdes Annas Deksnes stāstījumu un ilustratīvo materiālu “Sensomotoro funkciju attīstīšana bērniem ar valodas traucējumiem Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā”. Valstī ir daudz bērnu, kuriem valodas un runas attīstības traucējumus efektīvāk koriģēt šim nolūkam veidotās mācību iestādēs. Taču pēdējos gados vērojama tendence, ka bērni mācās skolās, kuras tuvākas viņu dzīves vietai un dažādu iemeslu dēļ neizmanto kvalificētu speciālistu darbu un palīdzības iespējas speciālajās skolās. Ne vienmēr tuvējai skolai ir iespējas nodrošināt katru bērnu ar nepieciešamo atbalstu. Tā tiek kavēta bērna attīstība un cieš arī mācību rezultāti.

Rasma Ozoliņa no Burtnieku novada rādīja, kā izmantot sen aizmirstas spēles un attēlus, lai veidotu jaunas lietas, ieguldot nelielus līdzekļus un darbu.

Valmieras logopēde Ginta Dekmeijere un viņas “Teatrālās rotaļas izmantošana runas attīstības stimulēšanā, izrunas un intonācijas veidošanā” izraisīja lielu pozitīvo emociju vilni un aplausus. Gintas vadībā aiz priekškara darbojās logopēdes – aktrises, kuras precīzā brīdī un vajadzīgajā intonācijā vadīja savu personāžu un no sirds iejutās lomā. Šogad skatījāmies “Kas pateica ņau?”, kas būs nākamgad?

Mazliet par lasītprasmes veidošanu savā pieredzē dalījās un izveidoto materiālu sistēmu rādīja Ilona Tropa. Daži no tiem tiks ievietoti mājas lapā logopedija.eu.

Diena pagāja radošā pacēlumā, bezgala draudzīgā atmosfērā, kā jau tas logopēdu tikšanās reizēs ierasts.

Paldies katrai logopēdei par ieguldīto darbu un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas kolektīvam, jo īpaši Inārai Punkstiņai, par uzņemšanu savās mājās un lielisko ekskursiju pa skolu!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 12.04.2011., Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

Iesakām2011.gada 12.aprīlī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā Zvaigžņu ielā 4 konferenču zālē notiks logopēdu metodisko lasījumu diena. Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi, kā arī kolēģi no citiem novadiem dalīsies pieredzē, pastāstot par iegūtajām atziņām darba procesā, prezentēs spēles, vingrinājumus, darba lapas, materiālu apkopojumus, kurus veiksmīgi izmanto nodarbībās bērnu valodas un runas attīstīšanai. Pasākumā piedalīsies apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve Gita Andersone.

Logopēdiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju un baudīt skaisto Jāņa Anmaņa darbos.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Eiropas Logopēdijas dienas pasākumi „Skaņas un Trokšņi” Beverīnas novada izglītības iestādēs, 03.2011.

„Skaņas un Trokšņi” Beverīnas novada izglītības iestādēsKatru gadu martā Eiropā atzīmē Logopēdijas dienu. Šī gada devīze: “Sadzirdēt trokšņainā pasaulē”. Pasākumu mērķis – dažādos veidos sniegt informāciju sabiedrībai par logopēda darbu, logopēdijas nozīmi runas, valodas un komunikācijas attīstībā cilvēkiem ar valodas traucējumiem.

Arī Beverīnas novada bērnu dārzā “Pasaciņa”, Brenguļu sākumskolā un J.Endzelīna Kauguru pamatskolā notika pasākumi maziem un lieliem bērniem “Skaņas un Trokšņi”. Dalībnieki, vērtētāji un svinētāji bija visi.

Skolēni gatavoja mājas darbu – priekšnesumu par skaņām un trokšņiem. 1.klases bija izvēlējušās teatralizēt dzejoļus, kuros bija daudz dažādu skaņu. 2.klase Kauguros uzdeva interesantas mīklas, piemēram, kādas ogas upe nes? Nu, protams, upenes! Brenguļu otrklasnieki ieradās ar prāvu klāstu mūzikas un ritma instrumentiem un dziedāja par Tēva brāli. Trešie Brenguļos paši bija sacerējuši dzejoļus par skaņām un trokšņiem, bet Kaugurieši runāja bezgala garu, skaistu dzejoli. Paši lielākie – ceturtie Brenguļos izcēlās ar īpašu talantu – katru troksni viņi bija pierakstījuši ar burtiem, piemēram, Pff – tilu – tulu – tirili, bet Kauguros 4.klases skolēni mūs priecēja ar dziesmu, kuras pavadījumu spēlēja ar dažādiem ritma instrumentiem un bija izcils solo dziedājums.

Pats aizraujošākais – sacensības un priecāšanās visiem kopā. Bērni, kuriem ir 3 un 4 gadi, spēlēja “Dienu un nakti”, dziedāja dziesmu par dzīvniekiem, kuri iebriduši pļavā, un vēl ļoti uzmanīgi klausījās, kas skan. Lielie pasacēni, kuriem jau 5 un 6 gadi, sacentās, kuras komandas telefons darbojas labāk, iemēģināja roku precizitātē, lai varētu uzmest riņķi garajam degunam un minēja mīklas.

Skolā citi uzdevumi, mazliet sarežģītāki: jāpieraksta dzirdētais skaņas avots, jāveido dzīvie teikumi. Interesanta bija pasakas “Vēja dāvana” klausīšanās: daži spieda ausis ciet, citi mēģināja dzirdēt tikai pasaku, jo klausīšanās laikā skanēja arī dziesma, bet tas netraucēja būt dzirdīgiem un uzmanīgiem un papildināt teikumus par pasaku katrai komandai izdevās lieliski.

Noslēgumā katrs pasākuma “Skaņas un Trokšņi” dalībnieks saņēma žetonu ar uzslavu un nelielu saldumiņu enerģijai. Visi kopā vienojāmies, ka svētkus svinēsim arī nākamgad. Paldies skolotājām un audzinātājām par atsaucību un palīdzēšanu svētku tapšanā!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Eiropas Logopēdijas dienas seminārs, 16.03.2011., Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Eiropas Logopēdijas dienas seminārs Valmieras Valsts ģimnāzijā2011.gada 6.martā Eiropā atzīmēja Logopēdijas dienu. Šī gada devīze: “Sadzirdēt trokšņainā pasaulē”, mērķis: dažādos veidos sniegt informāciju sabiedrībai par logopēda darbu, logopēdijas nozīmi runas, valodas un komunikācijas attīstībā cilvēkiem ar valodas traucējumiem. Martā skolās un bērnu dārzos tika rīkoti pasākumi bērniem, bet Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi un viesi no Valkas novada 16.martā tikās svētku seminārā Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Logopēdu metodiskajā apvienībā pirmajā tikšanās reizē augustā vienojāmies, ka svētkus svinēsim kopā ar pieredzes bagātiem logopēdiem: Martu Kļaviņu, Sarmīti Kauliņu un Māru Rudīti Gailīti, kuras ir pelnītā atpūtā. Aicinājām kolēģes uz kopīgu pasākumu. Logopēdu vēsture nav sena. Pirmais logopēds Valmierā sācis darbu pirms 45 gadiem un tā bija Martas kundze, kura apkalpoja Valmieras, Valkas, Limbažu un Cēsu skolas. Galvenais uzdevums logopēdei – pamanīt skolēnus, kuriem nepieciešama lielāka uzmanība, atbalsts mācībās vai pat speciāla apmācība.

Logopēdi iepazinās ar pasākumu scenārijiem dažāda vecuma bērniem bērnu dārzā un sākumskolā. Tika demonstrēti gan materiāli spēlēm un konkursiem, gan foto no pasākumiem.

Mācību gada sākumā katrs logopēds tika aicināts apkopot informāciju par savu darbu: materiālo nodrošinājumu, aprīkojumu, telpu atbilstību logopēda darba specifikai, savu ieguldīto darbu nodarbību plānošanā un vadīšanā. Anketu kopsavilkums par 26 darba vietām Valmierā un apkārtējos novados tika atspoguļots tabulās un diagrammās. Materiāls tiks publicēts mūsu mājas lapā logopedija.eu. Skaitļi nav visai iepriecinoši. Darāmā daudz, lai katra logopēda darba vieta būtu metodiski un tehniski nodrošināta, kas ir veiksmīga korekcijas procesa neatņemama sastāvdaļa.

Sakām lielu paldies mūsu sadarbības partneriem – Valmieras Valsts ģimnāzijai, īpaši semināra organizatoriskās daļas vadītājam direktora vietniekam Jānim Reinvaldam un fotogrāfei Tamārai Visockai, ķīmijas un aušanas skolotājai Janīnai Grāverei un viņas palīgam, kā arī meitenēm ar lielisko balsi un svētku sveicienu!

Lai smeltos idejas ikdienas darbam un turpinātu sadarbību ar apgādu “Zvaigzne ABC” mācību materiālu veidošanā, nākamajā seminārā tiksimies aprīlī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa