Eiropas logopēdijas dienas pasākums “Ak, šī svītriņa!” Alojas PII “Auseklītis” Vilzēnu filiālē, 03.2013

Bildes no sava organizētā pasākuma, ko nosaucu "Ak, šī svītriņa!".
Piedalījās Alojas PII "Auseklītis" Vilzēnu filiāles 6-gadīgie bērni.

Logopēde Laura Pliķēna

Laura Pliķēna

Ar prieku uz darbu!

Gaida Bērziņa

Logopēda darbu daru no sirds jau 30 gadus. Man prieks, ka es redzu sava darba rezultātus – bērni iemācās skaidri izrunāt skaņas, izteikt savas domas un svētkos brīnišķīgi noskaitīt dzejoļus. Iemācās lasīt, rakstīt.

Ļoti patīkamas sajūtas izraisa vecāku pateiktais paldies. Pat ne vienmēr vārdos, bet smaidā, sajūtā: „Re, mūsējais arī var!”. Un šī vecāku sajūta pāriet uz bērnu: „Es varu, man izdodas!”.

Darbā mans galvenais kritērijs ir – lai pēc kopīgās darbošanās bērnam mirdz acis un viņš smaida. Labas emocijas un pašapziņa taču ir visa pamats!

Vēl viens prieks man ir par cilvēkiem, kas izvēlējās šo profesiju, vērojot manu darbu, esot man līdzās. Tagad Ilona un Iveta ir manas kolēģes. Tagad es varu mācīties no viņām!

Pēdējos gados manā praksē ir interesanta situācija – savus bērnus mācīties runāt ved mani bijušie audzēkņi. Tās atkal ir patīkamas atmiņas un kaut kā jauna sākums.

Liela nozīme darbā ir sirsnīgām, atsaucīgām, padomu sniedzošām kolēģēm. Visilgākā sadarbība, sākot ar pirmo darba dienu, man izveidojusies ar Ilzi.
Un tā visa rezultātā, es joprojām uz darbu eju ar prieku!


Logopēde Gaida Bērziņa

Gaida Bērziņa

Mana zelta atslēdziņa.

Zelta atslēdziņaBērnībā vēlējos kļūt par bērnu ārsti – visas burtnīcas bija piezīmētas ar māmiņām, kuras ved bērnu ratiņus un blakus dakterīte ar neiztrūkstošu ārsta cepurīti ar krustu uz tās. Mazliet paaugoties sapratu, ka nekāda ārste no manis nesanāks, jo visas tās procedūras līdz veiksmīgam galarezultātam ir gana sāpīgas un es nevarētu to nodarīt bērniem. Tad nolēmu, ka kļūšu par bērnu dārza audzinātāju – arī tur ir iespēja darboties ar bērniem. Tētis to padzirdot pateica kategorisku NĒ, jo tajā laikā audzinātājām nebija nepieciešama augstākā izglītība. Tētis uzskatīja, ka man jāmācās augstskolā – izglītība bez augstskolas nav nekāda izglītība. Kamēr tiku līdz 12.klasei, tikmēr arī pirmsskolas pedagogiem augstākā izglītība bija nepieciešama. Sekoja ceļš uz Liepāju, bet, tā kā tā ir gana tālu, tad radu tantei tika uzticēts uzrakstīt pieteikumu studiju programmai. Galvenais nosacījums bija, ka tai jābūt pirmsskolai, tante arī pieteica – speciālās pirmsskolas skolotājs, speciālās skolas skolotājs un logopēds! Kad aizbraucot to ieraudzīju, pirmais jautājums bija – kas ir speciālā pirmsskola? Kad viss tika noskaidrots, tad atkāpšanās ceļa, protams, nebija.

Otorinolaringoloģijas praktisko darbu lekcijās pārliecinājos – nekad nebūšu logopēde! Dzīvē viss izvērtās pavisam savādāk un nu jau nemanāmi rit vienpadsmitais gads šajā profesijā, un šobrīd ne mirkli nespēju iedomāties sevi pirmsskolas skolotājas lomā! Esmu laimīga, ka dzīvē viss ir iekārtojies tā kā tas ir – vienlaikus varu palīdzēt bērniem un būt ar viņiem kopā šajā viņu brīnišķīgajā atklāsmju laikā!

Šī ir dzīves loma, kurā nepieciešama nemitīga virzība uz priekšu, jāseko līdzi visam jaunajam ne tikai pedagoģiskajā jomā, bet arī vaļas prieki jāpapildina ar daudz ko jaunu, piemēram, vienmēr jābūt informētai par jaunākajām animācijas filmām, par jaunākajām rotaļlietām un, protams, nekur neizpaliek mūsdienu tehnoloģijas – datorspēlēs jābūt lielai speciālistei. Visas šīs jomas ir jāpārzina, jo bērni ir tik dažādi un katram ir sava piekļuves atslēdziņa – un tā atslēdziņa ir pieaugušo rokās, tikai jāatrod kuram bērnam, kura atslēdziņa der! Šobrīd mēģinu ielauzties muzikālajā pasaulē – mācos pārvaldīt ģitāras stīgas, kas ir labs treniņš arī smadzenēm un kā zinām, tās ir nemitīgi jānodarbina. Ceru, ka ar laiku iemācīšos labi spēlēt un savas prasmes varēšu pielietot ikdienas darbā, jo tajās retajās reizēs, kad ģitāra ir pabijusi manā kabinetā, mazo acis iemirdzas lielā zinātkārē un viņi ir gatavi pat vissarežģītākajiem darbiem – ceru, ka tā būs viena no manām zelta atslēdziņām!


Logopēde Inese Kazule-Kamzola

Inese Kazule-Kamzola

Eiropas logopēdijas diena „Runā! Lasi! Raksti!” Strenču novada vidusskolā, Brenguļu sākumskolā un J.Endzelīna Kauguru pamatskolā, 03.2013.

Eiropas logopēdijas diena6.martā Eiropā atzīmē Logopēdijas dienu. Šajā gadā uzmanība veltīta: izrunai un tās dažādiem traucējumiem, lasīšanai, rakstīšanai. Lai akcentētu logopēdijas nozīmi bērnu valodas un runas attīstībā un logopēda ieguldījumu, tiek rīkoti dažādi pasākumi.

Strenču novada vidusskolā, Brenguļu sākumskolā un J.Endzelīna Kauguru pamatskolā sākumskolas skolēni un skolotājas pulcējās pasākumā „Runā! Lasi! Raksti!”. Ar lielu atdevi katrs klases kolektīvs pildīja mājas darbu – izdomāja pasaku par tēliem, kuri neprata runāt. Par ko gan rakstīja bērni? Par Dasli, Mekanu, Nūšķīti, Ziveloteru, Tāraģi, Milfu, kas beigu beigās izrādījās ir Slidas, Akmens, Šķūnītis, Televizors, Ģitāra un Filma! Darbs bija padarīts labi. Mēs uzzinājām vairākus veidus, kā var iemācīties runāt: lidojot ar gaisa balonu, paprasot ēst, stipri, stipri palūdzot Dieviņu un vēl daudz un dažādus variantus.

Kad skolēni bija sadalījušies 6 komandās, varēja sākties konkurss. Labākais komandas lasītājs lasīja tekstu par sniegu, ziemu, lāstekām. Kāds vārds, piemēram, prieks, paldies, droši, bija uzrakstīts nevietā, to nedrīkstēja lasīt. Visi lasītāji bija ļoti vērīgi un teicami veica uzdoto. Pirmā uzvara konkursā nopelnīta.

Tālākais – rakstīšana. Komandas klausījās stāstu par mūsu gada dzīvnieku Eiropas purva bruņurupuci un aizpildīja tukšās vietas tekstā. Uzvarēja tie, kuriem izdevās pareizi uzrakstīt saklausītos vārdus, tādā veidā sakrājot 7 „plusiņus”. Komandas bija tik spēcīgas, ka zemāk par 5 punktiem nebija nevienai, tātad – atkal uzvara!

Emocionāli un spraigi noritēja kopīga rotaļa „Ādamam bij’ septiņ’ dēli”. Katra komanda, kas devās apļa vidū, varēja izdomāt un parādīt darbību, ko visi pārējie atdarināja.

Pasākuma noslēgumā katrs devās uz klasi ar pilnām rokām: vienā rokā Logopēdijas dienas žetoniņš, bet otrā – našķis, ko likt uz kārā zoba.

Paldies bērniem un skolotājām par atsaucību pasākumā un interesanto mājas darbu! Sarunājām, ka nākamgad tiksimies atkal. Lai visiem labi un pareizi izdodas runāt, lasīt un rakstīt!

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdi Valmierā seminārā tiekas ar Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Inu Druvieti.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 15.03.2013., Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Iesakām2013.gada 15.martā plkst.10.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4 2.stāva lasītāju zālē Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība rīko Eiropas logopēdijas dienai veltītu semināru.

Darba kārtībā:

  • tikšanās ar valodnieci, sociolingvisti, politiķi, Latvijas Universitātes profesori,
    Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāti, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Inu Druvieti;
  • prezentācija par logopēdu darbu izglītības iestādēs;
  • Valmieras integrētās bibliotēkas piedāvājums maziem un lieliem lasītājiem;
  • Eiropas logopēdijas dienas pasākumu prezentācijas;
  • pusdienas;
  • diskusijas.

Pieteikties līdz 2013.gada 1.martam.

Kontakti.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 18.02.2013., Valmieras 3.PII “Sprīdītis”.

Seminārs Valmieras 3.PII "Sprīdītis"Februāra tikšanās reizē pulcējās logopēdi no Gulbenes, Smiltenes, Valkas, Siguldas, Mārupes, Alūksnes, Kocēnu, Alojas, Beverīnas, Strenču, Naukšēnu, Rūjienas, Cēsu, Mazsalacas, Burtnieku novadiem un Valmieras pilsētas. Lielais dalībnieku skaits liecina par tikšanās nepieciešamību, lai kopīgi domātu, izvērtētu un risinātu logopēdijas jautājumus. Šoreiz aktīvi tika spriests un diskutēts par logopēda dokumentu dienasgrāmatu, kurā datēt visus nepieciešamos ierakstus: novērojumus, sadarbību, valodas un runas izpētes rezultātus un korekcijas procesu izglītības iestādēs. Ņemot vērā logopēdu pamatotus argumentus dokumentācijas pilnveidošanai, līdz mācību gada beigām esam plānojuši uzlabot un nodot logopēdu rīcībā jau gatavu dienasgrāmatas paraugu, kuru katrs logopēds, apstiprinot to pie izglītības iestādes vadītāja, varēs izmantot darbā.

Logopēde Zeltīte Šneidere no Mārupes novada dalījās pieredzē, apkopojot savas un kursos iegūtās zināšanas, par valodas un runas novērtēšanas ziņojuma tapšanu. Vēlreiz atgādinot, cik svarīgi logopēdam zināt, kā noritējusi bērna attīstība, lai precīzāk un veiksmīgāk darītu savu darbu – palīdzētu bērniem apgūt veiklu valodu un runu. Ikdienas steigā kaut ko arī gadās aizmirst, tāpēc pieraksti garantēs precizitāti. Aicinām vecākus atzīmēt sava bērna svarīgākos attīstības notikumus: kad sācis rāpot, kad celties kājās un staigāt, kad un kādi bijuši pirmie vārdiņi, teikumi, jautājumi. Tad logopēds veiksmīgāk varēs plānot korekcijas gaitu un visi kopā nonākt pie vēlamā rezultāta.

Logopēdes Danas Arnītes vadībā katra logopēde varēja iejusties skolēna un skolotāja lomā, pārī veidojot sniegpārsliņu. Pamēģiniet rīkoties neskatoties, bet, tikai uzklausot mutvārdu instrukciju, salīdziniet iegūto rezultātu ar savu pārinieku! Lai sadarbotos, ikvienam nepieciešama kvalitatīva komunikācija.

Ne vienmēr logopēds var apmeklēt visus sev vēlamos kursus un seminārus, lai papildinātu zināšanas, tāpēc dzirdētais tiek pārrunāts tikšanās reizēs. Šoreiz logopēdi runāja par garīgo veselību, valodas un runas novērtēšanu, daudzveidīgo diagnožu klasifikāciju logopēdijā un kvalitatīvas saskarsmes nozīmi ikdienā. Psihologi apgalvo, ka līdz 20 gadu vecumam cilvēkam vajadzētu kļūt pieaugušam, bet izrādās, ka dzīvē ir citādi: starp pieaugušajiem vairāk tomēr ir „bērnu” nekā pieaugušo, kas rīkojas un pieņem lēmumus, balstoties uz emocijām, nevis faktus izvērtē objektīvi. Bet labā ziņa ir tā, ka vienmēr ir iespēja sevi pilnveidot. Cik lielā mērā – tas jau ir cits jautājums.

Klātienē iepazināmies ar jaunajiem mācību materiāliem „Karuselis” un „Kabata”, kurus lieliski var izmantot logopēdijas nodarbībās.

Paldies logopēdēm par kopābūšanas laiku! Tas dod iedvesmu, zināšanas un spēku savu darbu veikt vēl labāk.

Nākamā tikšanās reize plānota 15.martā, kad Eiropas Logopēdijas dienas seminārā savu dalību apstiprinājusi arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa