Nosaukums un tā saīsinājums:

Daudzfunkcionāls bērnu un jauniešu klubs “Gauja” | BJK “Gauja”

Juridiskā adrese:

Georga Apiņa iela 3-28, Valmiera, LV-4201

Reģistrācijas numurs:

40008022928

Bankas konts:

Banka: Swedbank AS | HABALV22
Daudzfunkcionāls bērnu un jauniešu klubs “Gauja”
Konta Nr.: LV21HABA0551047829078
Reģ. Nr.: 40008022928