Par logopēdiju – par šo to …

Par logopēdijuVispārēja informācija.

Logopēdija ir zinātne par cilvēku runas un valodas traucējumiem, to cēloņiem, novēršanu un speciālās apmācības un audzināšanas paņēmieniem.

Logopēds ir valodas, runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem.

Statistika liecina, ka 15–20% sākumskolas skolēniem ir valodas un runas problēmas.

Ja vecāku darbs ar bērnu mājas apstākļos nedod vēlamos rezultātus, jāmeklē speciālista (logopēda, psihologa, neirologa) palīdzība.

Jebkurā situācijā jāmeklē logopēda palīdzība pēc iespējas agrāk, lai profesionāli izvērtētu valodas traucējumu un pēc iespējas īsākā laikā to novērstu vai kompensētu.

Reizēm vecāki un apkārtējie nepamana valodas un runas traucējumus bērniem, jo no bērna neviens neprasa konkrētu rezultātu. Vērojami gadījumi, kad vecāki gaida un domā, ka ar laiku šīs problēmas izzudīs vai atrisināsies pašas no sevis. Vecāku cerības attaisnojas reti. Šādās situācijās jāatceras, ka laiks iet, un valodas traucējums kavē bērna runas attīstību.

Skolā valodas un runas attīstības traucējumi negatīvi atsaucas uz mācību procesu. Vecāki redz, ka bērns mācās, taču rezultāts izpaliek un bērnam rodas nepatika mācīties, grūti iemācīties uzdoto un parādās kļūdainas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pazīmes.

Valodas, runas attīstības traucējumu novēršanā un korekcijā svarīgs ir arī bērna vispārējais veselības stāvoklis un labvēlīga un optimistiska mājas vide.

Nepieciešamā logopēdijas nodarbību intensitāte atkarīga no valodas traucējuma veida, pacienta individuālajām spējām un ģimenes atbalsta mājās.

Kādos gadījumos būtu vēlams meklēt logopēda palīdzību?

 • Ja pirmsskolas vecuma bērns: vēlu sāk runāt, skaņas izrunā nepareizi, vai kādu skaņu neizrunā nemaz, runā "savā" valodā, kuru saprot tikai ģimenē, neizprot apkārtējo runu.
 • Ja skolas vecuma bērns: izrāda noturīgu nepatiku pret mācību procesu, mācās, taču rezultāts izpaliek- grūti iemācīties uzdoto, kļūdaini lasa, raksta un rēķina.

Kā palīdzēt savam bērnam apgūt valodu un runu?

 • Spēlējiet tās spēles, kas vienlaikus attīsta valodu un kustības.
 • Runājiet ar bērnu skaidri un lēni.
 • Veiciniet bērna klausīšanās iemaņas.
 • Pārrunājiet ar bērnu dienas notikumus, kad vien ir iespēja.
 • Pārrunājiet redzēto filmu, teātra izrādi, piedzīvoto ekskursijā.
 • Centieties nepārtraukt bērnu, kad viņš runā, uzklausiet līdz galam.
 • Jautājiet bērnam bieži. Uzdodiet tādus jautājumus, kas rosinātu bērnu atbildēt vairāk nekā ar vienu vārdu.
 • Lasiet bērnam grāmatas, kamēr vien viņš to vēlas.
 • Palūdziet, lai bērns jums izlasa rakstu no avīzes, žurnāla, lappusi grāmatā.
 • Miniet kopā ar bērnu dažādas mīklas.
 • Uzrakstiet bērnam vēstuli ar norādi, ka gaidāt atbildi.
 • Ļaujiet bērnam uzrakstīt nepieciešamo pirkumu sarakstu ģimenei.
 • Sastādiet ēdienu receptes, ļaujiet bērnam tās pierakstīt.
 • Māciet bērnam rakstīto precīzi izlasīt.
 • Uzticiet bērnam rakstīt apsveikumu kartiņas tuviem cilvēkiem.
 • Pielietojiet labās viltības (Kam līdzinās burts? Kur tas uzrakstīts avīzē? Ar kādu burtu sākas māsas, brāļa vārds?…) un motivējiet bērnu.
 • Nodrošiniet bērnam aktīvu dzīvesveidu veicinošus apstākļus.
 • Ja process nevirzās uz priekšu tik sekmīgi, kā vēlētos, jāmeklē speciālista (logopēda, psihologa, neirologa) palīdzība.

Iespējamās valodas un runas attīstības traucējumu sekas:

 • pirmsskolas vecuma bērniem: bērns vēlu sāk runāt, skaņas izrunā nepareizi, vai kādu skaņu neizrunā nemaz, runā "savā" valodā, kuru saprot tikai ģimenē, neizprot apkārtējo runu;
 • skolas vecuma bērniem: bērnam rodas nepatika pret mācību procesu, vecāki redz, ka bērns mācās, taču rezultāts izpaliek- grūti iemācīties uzdoto, kļūdaina lasīšana, rakstīšana un rēķināšana.

Orientējošā logopēda nodarbību struktūra (katram bērnam tiek plānotas individuāli):

 • sajūtu pieredzes bagātināšana;
 • skaņu izrunas mācīšana, precizēšana  un to diferencēšana;
 • prasmes orientēties plaknē, telpā, apkārtnē attīstīšana;
 • dialoga ar pieaugušo veidošana;
 • pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana;
 • artikulācijas aparāta (mēles, lūpu, u.c.) vingrināšana;
 • vārdu krājuma paplašināšana;
 • saistītās runas attīstīšana;
 • elementāru gramatikas likumu apguve;
 • fonemātiskās, jeb runas dzirdes attīstīšana;
 • elpošanas un balss aparāta nostiprināšana;
 • runas instrukciju izpratnes veidošana;
 • mācīšanās stāstīt un izteiksmīgas runas veidošana;
 • domāšanas procesa attīstības veicināšana.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.