Domāsim un darīsim kopā | Darbs dārzā – tas ir patīkami un skaisti!

Lasot dažādu literatūru un klausoties gudru cilvēku teiktajā, šoreiz radies apkopojums par darbu dārzā. Bērni ne vienmēr ir tie čaklākie ravētāji un palīgi dārza darbos. Bet, ja būsim gudri un ievedīsim bērnu dārzā no "sētas puses", varbūt radīsim bērnā pārliecību, … Continue reading

Kauguru pamatskolas pedagogu ekskursija uz Igauniju, 04.05.2011.

Jānis Trops | BJK “Gauja” prezidents … Continue reading

Pavasara plūdi Gaujā pie Valmieras | 04.2010

Jānis Trops | BJK “Gauja” prezidents … Continue reading