Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības seminārs Valmieras sākumskolā, 30.08.2011.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Domāsim un darīsim kopā | Darbs dārzā – tas ir patīkami un skaisti!

Lasot dažādu literatūru un klausoties gudru cilvēku teiktajā, šoreiz radies apkopojums par darbu dārzā. Bērni ne vienmēr ir tie čaklākie ravētāji un palīgi dārza darbos. Bet, ja būsim gudri un ievedīsim bērnu dārzā no "sētas puses", varbūt radīsim bērnā pārliecību, … Continue reading

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības izbraukuma seminārs, 16.05.2011.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Kauguru pamatskolas pedagogu ekskursija uz Igauniju, 04.05.2011.

Jānis Trops | BJK “Gauja” prezidents … Continue reading

Valodas terapijas centra 10 gadu jubilejas prezentācija, 29.04.2011.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Logopēdi no Alojas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Jaunjelgavas, Kocēnu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Mārupes, Rēzeknes, Rūjienas, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadiem un pilsētām tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, 12.04.2011.

12.aprīlis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā pulcēja vairāk kā 40 logopēdus, lai stāstītu par paveikto un uzklausītu kolēģu pieredzi. Metodisko lasījumu diena noritēja augstā profesionālā līmenī. Logopēdi 10 prezentācijās iepazinās ar plašu korekcijas darbam veidotu materiālu klāstu, skolu pieredzi un darba organizāciju. … Continue reading

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 12.04.2011., Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

2011.gada 12.aprīlī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā Zvaigžņu ielā 4 konferenču zālē notiks logopēdu metodisko lasījumu diena. Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi, kā arī kolēģi no citiem novadiem dalīsies pieredzē, pastāstot par iegūtajām atziņām darba procesā, prezentēs spēles, vingrinājumus, darba … Continue reading