Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Seminārs Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolāJauns gads iesācies ar nopietna darba turpinājumu, un 13.janvāris bija kārtējā tikšanās reize logopēdiem seminārā Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā (VVBIV-AC). Semināra tapšanā palīdzēja šīs skolas skolotājas Daina Liepiņa un Līga Miķelsone.

Skolas direktors Andris Tauriņš iepazīstināja ar skolu, tās darbiniekiem, pastāstīja vēsturisko pārtapšanu līdz vidusskolas statusam. Logopēdi no Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Beverīnas novadiem, kā arī viesi no Rīgas, Mārupes, Madonas un Siguldas, guva plašu ieskatu skolas ikdienā. Bijām vērotāji īpašā nodarbībā – fonētiskā runas rosme. Kā pastāstīja skolotāja Vineta Ragēvičiusa, šajā mācību priekšmetā nostiprina skaņu izrunu, saistot to ar kustību, izpilda elpošanas vingrinājumus, modelē skaņu augstumu, intonāciju.

Nopietna saruna izvērtās ar apgādu “Zvaigzne ABC” un “Jumava” pārstāvjiem par mācību materiālu sagatavošanu un izdošanu. Tā kā līdz šim mācību materiāli logopēdijā ir izdoti niecīgā daudzumā un daži jau novecojuši, tad paveras plašas iespējas veidojot jaunus mācību līdzekļus, atbilstošus mūsdienu prasībām. Apgādi ir atvērti diskusijai un gatavi sadarboties, lai drīz vien grāmatu plauktos un mācību iestādēs nonāktu spēles, darba lapas, plakāti, audio ieraksti, grāmatas, kas paaugstinātu logopēdijas nodarbību efektivitāti un radītu prieku darboties gan bērniem, gan atvieglotu darbu logopēdiem. Metodiskajā apvienībā vienojāmies, ka līdz aprīļa semināram katrs logopēds, apsverot iespējas, izveidos un seminārā kolēģiem prezentēs individuāli, vai autoru kolektīvā tapušu mācību materiālu.

Logopēdes iegādājās apgāda “Jumava” izdevumus, kurus grāmatu galdam bija sarūpējusi atbildīgā redaktore Renāte Neimane ar palīgiem. Savukārt apgāda “Zvaigzne ABC” pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone un Kristīne Kokina iepazīstināja ar jaunākajiem mācību līdzekļiem gan pirmsskolai, gan sākumskolai. Varējām apskatīt un iegādāties arī sev vēlamo. Metodiskā apvienība dāvanā saņēma grāmatu jaunumu žurnālus, katalogus “Latviešu autori bērniem”, žurnālus “Sākums” un “Skolotāja almanahs”. Ir vērtīgi ielūkoties “Zvaigznes ABC” mājas lapā, lai atrastu informāciju, kā var pieteikties izsludinātajiem konkursiem skolotājiem un klasēm, iepazīt un iegādāties jaunākos izdevumus.

VVBIV-AC skolotājas Daina Liepiņa un Valda Drulle dalījās pieredzē par mācību līdzekļu izdošanu. Dainas loto “Spēlē un iemācies” un domino komplektus “No skaņas līdz vārdam” jau izmantojam savā darbā, varējām izteikt vērtējumu un gandarījumu par paveikto. Valdas grāmatas, kuras tulkotas arī krievu valodā, pazīstam jau labu laiku. Spēks un enerģija plūda no skolotājas teiktā. Iedrošinājums pamatots – ir vērtīgi kaut tikai metodiskās apvienības ietvaros dalīties ar izstrādātajiem materiāliem, apkopot pieredzi un iepazīstināt ar to kolēģus.

Logopēde Ilze Vītola bija sagatavojusi bagātīgu artikulatorā aparāta vingrinājumu klāstu: mēlei, vaidziņiem, lūpām. Katrs darba veids tika demonstrēts un pamatota tā pielietojamība. Visi vingrinājumi ir Ilzes praksē pārbaudīti, un tie ļoti patīk bērniem. Arī jaunāko, no vācu valodas tulkoto grāmatiņu “Mēles kundzes ceļojums”, katrs logopēds varēs izmantot savā darbā, materiāls tiks ievietots mūsu mājas lapā.

Paldies katrai no 30 logopēdēm par atvēlēto laiku semināram! Prieks, ka izglītības iestāžu vadītāji novērtē šādu tikšanos nozīmi un dod iespēju logopēdiem piedalīties semināros.

Tiksimies pavisam drīz – februārī, kad galvenā loma tiks atvēlēta lasīšanai.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

LMA seminārs, 27.12.2010.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 27.12.2010., Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”.

Iesakām2010.gada 27.decembrī plkst.12.00 Valmieras pilsētas 3.PII "Sprīdītis" Rūpniecības ielā 29 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Pie piparkūkām". Pārrunāsim paveikto, iezīmēsim plānus nākamajam gadam un uzklausīsim kursos un semināros iegūtās kolēģu atziņas un zināšanas.

 


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Domāsim un darīsim kopā | Nāk Ziemassvētki, kad smaržo, garšo un dzied!

Ziemassvētki, kad smaržo, garšo un dzied!Svētki nes īpašu dvēseles piepildījumu, bet Ziemassvētkos tas ir jo īpašs. Lai saglabātu noskaņu ilgāk un gūtu emocijas, nākas mazliet papūlēties un atlicināt nedaudz laika, bet ieguldījums ikvienam nesīs gandarījumu.

Lai bērns augtu un būtu vesels, jāpiepilda viņa emociju krātuvīte, jānodrošina fiziskās aktivitātes, nepieciešams dienas režīms un veselīga pārtika. Kā to visu sasaistīt ar ziemu un Ziemassvētkiem? Ļoti vienkārši!

Šogad laikapstākļi mūs lutina, ilgi turas sniegs un var baudīt ziemas aktivitātes. Kustieties paši, bērni mācīsies no jums un darīs tāpat. Braukt no kalniņa var ar ragaviņām vai šļūcampannu un sacensties, kurš tālāk vai ātrāk nobrauks un pēc tam tiks pirmais kalnā. Prieks, jautrība un siltums kaulos visiem!
Ja ir iespēja slēpot – izcili! Slēpošana nodrošina ritmiskas kustības, kas ir svarīgas bērna valodas attīstībai. Slēpes ir dārgs prieks, bet lieliski noderēs arī pastaiga pa mežu vai parku ar brišanu pa sniegu (varbūt pēc eglītes?). Jāatceras par piemērotu apģērbu: viegls, vairākās kārtās, brīvs. Kad no kārtējās kupenas esat ārā, mazliet atvelkot elpu, ar silto dvašu izkausējiet aliņu sniega pelēm (lielisks elpošanas un lūpu vingrinājums). Sniegs nav tikai balts. Uz mazu sekundīti ļaujiet bērnam ar rociņu sniegu pataustīt, būs atkal emocijas un jauni vārdi: auksts, kūst, ledains, viegls, lido, pūkains – tad žigli cimdu rokā! Kurš pirmais uzvilks?

Arī slidot ir labi, bet jābūt drošībai: aizsargķivere, ceļgalu un elkoņu sargi.

Sniegavīra celšana – kas var būt labāks par šo! Darbojas lielā motorika, jāpieliek spēks, veļot un nesot bumbas, rosinām iztēli, un tas viss notiek svaigā gaisā. No rīta varēs ar sniegavīru aprunāties.

Pēc kopīgas darbošanās ārā svaigā gaisā, kad vaidziņos kniebis sals, cimdi aplipuši ar sniega kruzuļiem, bet sejas staro, mājās var uzvārīt vasarā ievākto liepziedu tēju, pasmaržot, papūst, lai ātrāk atdziest, pielikt karotīti medu, tad lēni un nesteidzīgi dzerot tēju pārrunāt, kā diena pavadīta. Pārrunāt ir svarīgi, lai pārliecinātos, vai bērns sapratis notiekošo, kādas emocijas guvis, kādi jauni nosaukumi šodien parādījušies viņa runā. Pārcilāt notikumu secību, lai veidotu bērnam izpratni par laiku: vispirms, ātrāk, pēc tam, vakarā…

Vai zīlītes un dzeņi jau pabaroti? Viņiem ziemā mežā klājas tik grūti, bet varam palīdzēt. Maizes drusciņas un putraimiņi atradīsies katrā mājā. Varbūt tētis vai lielais brālis amatu mācības stundās var uzmeistarot pašiem savu putnu barotavu? Vesels notikums: sēkliņu bēršana, putnu vērošana, rūpes un palīdzība tiem, kas to gaida. Cik daudz dažādu putnu viesojas barotavā? Kad putnu vairāk: no rīta vai pa dienu?

Bērni ir lieliski palīgi dāvanu gatavošanā un iesaiņošanā. Mežā salasītus čiekuriņus var apgleznot ar krāsām, iesiet krāsainās lentītēs un iesaiņot čaukstošā papīrā. Kur nu vēl piparkūku cepšana! Nevajag visu dienu, pietiek ar mazumiņu, lai justu smaržu, garšu un prieku par kopdarbu. Tas ir milzīgs ieguldījums bērna motorikas un emociju attīstībā: pirkstu treniņš krāsojot, mācoties siet lentītes, spiežot vai veidojot formiņas, tinot dāvaniņu – tam nepieciešama liela pirkstu veiklība (bez tās neiztikt zīmēšanā, krāsošanā, rakstīšanā), bet to visu var apgūt darbojoties praktiski.

Ļoti svarīgs ir pieaugušā paraugs! Bērnam teiktie vārdi ir tikai papildinājums tam, ko viņš redz. Ir svarīgi, lai jūsu bērns, dodoties slidot, redz, ka arī jums ir aizsargi, ka arī jūs rūpējaties par drošību, tad viņam tas būs pašsaprotami – tā jādara! Pieaugušā paraugs bērnu iedrošina: re, tētis nobrauca no kalniņa un ir priecīgs, tad jau tas ir kaut kas labs, es arī pamēģināšu!

Pirms Ziemassvētkiem samācieties daudz dzejoļu no galvas! Trenējiet atmiņu kopā ar bērniem!

Nodziediet jauku dziesmu, bērni jums palīdzēs- viņi to prot! smiley

Dziesmiņas notis


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa


Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 24.11.2010., Valmieras sākumskolā.

Seminārs Valmieras sākumskolāSniegs mijās ar lietu, bet Valmieras pamatskolā 24.novembra pēcpusdienā bija patīkami un mājīgi. Logopēdi no Rūjienas, Mazsalacas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas novadiem, Valmieras un Madonas pulcējās kārtējā seminārā. Paldies katrai no gandrīz 30 logopēdēm par interesi un atvēlēto laiku!

Semināra laikā Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs Ināra Allika iepazīstināja ar bāriņtiesas ikdienu, viņu darba specifiku un sadarbības iespējām, lai bērni katrā ģimenē būtu aprūpēti, varētu mācīties un pilnvērtīgi attīstīties. Saņēmām arī informatīvus bukletus un video materiālus. Radās daudz jautājumu par sociālo darbu, tāpēc esam iecerējuši sadarbību arī ar sociālā darba veicējiem.

Valmieras pamatskolas direktors Arturs Skrastiņš dalījās pieredzē un iespaidos, kā notika skolas celtniecība, izvēlēts un iegādāts aprīkojums. Direktors ar savu komandu sākuši mūsdienīgu, bērnam un pedagogiem draudzīgu izglītības ceļu: moderns tehniskais aprīkojums + daba + latviskums. To nodrošina skolas atrašanās vieta – izej pagalmā un pacel kļavas lapu, atgriezies klasē un izlasi pētījumus par kļavām internetā. Pedagogu kolektīvam svarīgi, lai mācību process būtu aizraujošs un arī 6.klasē skolēns būtu tikpat zinātkārs, kā uzsākot mācības.

Valmieras pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Inta Ādamsone izrādīja plašo, gaišo, stikloto celtni no iekšpuses ar burvīgajiem skatiem ārpusē. Skolas logopēdijas kabinets lolo cerības, ka drīz, drīz arī šeit mājos bērni. Paldies pamatskolas logopēdēm: Gitai Baltajai, Sandrai Karnītei, Aigai Vimbai par jauko burtu spēli! To jau rīt piedāvāsim arī saviem skolēniem.

Pārskatījām mēneša laikā paveikto un turpmāk darāmos darbus. Tuvojas beigām portāla logopedija.eu izstrāde, kura tiek veikta balstoties tikai un vienīgi uz mūsu un mūsu informācijas tehnoloģiju inženiera entuziasma. Dizains vairs nemainīsies, taču attiecībā uz saturu – darāmā vēl daudz. Katru nedēļu nāk klāt kāda jauna sadaļa. Tuvākā laikā uzsvars tiks likts uz Latvijas logopēdu kartes (datu bāzes) izstrādi, kā arī ar logopēdiju saistīto Latvijas normatīvo aktu apzināšanu, sistematizēšanu un ievietošanu mājas lapā. Logopēdes iepazinās ar publikāciju par mūsu metodisko apvienību laikrakstā “Izglītība un Kultūra” un par Latvijas radio 1 vizīti Valodas terapijas centrā un ēterā izskanējušo raidījumu par logopēdiju. Apspriedām logopēdu metodiskās apvienības budžeta plānojumu nākamajam gadam.

Meistarīgs logopēds spēj bērnā saskatīt pat slēptākās stīgas, lai bērns justu un noticētu savām spējām. Ne vienmēr pietiek ar tradicionālām mācību metodēm. Reizēm lielu lomu nospēlē pat visniecīgākie pēc mūsu domām sīkumi: smaids, kluss aizrādījums, pelnīta uzslava. Šoreiz uzmanīgi ieklausījāmies logopēdes Ilzes Vītolas stāstītajā. Viņa studējusi astroloģiju, vērojusi bērnus un gadu gaitā krājusi patiesības par bērniem un zvaigznēm. Interesanti bija uzzināt zodiaka zīmju raksturojumus, kā vajadzētu komunicēt ar bērnu, lai viņu attīstītu, nevis bremzētu.

Tuvojas Ziemassvētku laiks – nākamā tikšanās “Pie piparkūkām” jau decembrī.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 24.11.2010., Valmieras sākumskolā.

Iesakām2010.gada 24.novembrī plkst.12.00 Valmieras pamatskolā L.Paegles ielā 40a notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Ģimenes, pedagogu, bāriņtiesas sadarbība bērnam labvēlīgu apstākļu nodrošināšanā. Planētu cikliskā ietekme uz bērnu".


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 28.10.2010., Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”.

Seminārs Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”Valmieras un apkārtējo novadu Logopēdu metodiskā apvienība 28.oktobrī pulcēja logopēdus uz kārtējo semināru. Šoreiz tikšanās vieta – Valmieras bērnudārzs “Sprīdītis”. Atsaucība bija liela – 30 logopēdi no tuvienes un tālienes! Prieks bija sastapt savas amata māsas no Valmieras un apkārtējiem novadiem, kā arī tālu ceļu mērojušas kolēģes no Siguldas un Madonas.

Darba kārtībā vairāki iepriekš saskaņoti jautājumi.

Kocēnu novada Izglītības pārvaldes galvenais speciālists Imants Mālnieks pārlapoja un akcentēja logopēda darbu reglamentējošus dokumentus. Nācās secināt, ka rūpes un atbildību par bērnu valodas attīstību un traucējumu korekciju valsts no saviem pleciem nemanāmi, bet pārliecinoši pārlikusi uz izglītības iestāžu vadītāju ieinteresētību un novadu pašvaldību maciņiem, sakot: ja vajag, tieciet paši ar visu galā. Tas viss, neskatoties uz to, ka logopēdiskas problēmas skar līdz pat 30% bērnu.

Krāsains bija Rīgas firmas “Orchid” reklāmas pārstāves Ingrīdas Melkeres uznāciens ar attīstošo rotaļlietu klāstu, kas tik ļoti noderētu katrā logopēda kabinetā, lai mācību procesu bērniem padarītu kvalitatīvāku, interesantāku, emocijām bagātāku. Spēles māca komunicēties, veido izpratni par apkārtni, paplašina vārdu krājumu. Protams, logopēda darbam vajadzīgas ne tikai spēles un rotaļlietas. Nepieciešamas atbilstošas telpas, normāla datortehnika, piemērota latviskota logopēdijas programmatūra, audio un video aparatūra un daudz kas cits. Runājot ar kolēģiem, jāsecina, ka tehniskā nodrošinājuma ziņā logopēdu darbs Latvijā ir aizvēsturiskā līmenī. Bet tāpēc jau mēs regulāri tiksimies, liksim galvas kopā un domāsim, ko var vērst par labu šajā sakarā. Cienījamie pašvaldību vadītāji, politiķi – gaidiet mūs ciemos!

Sporta skolotāja Mārīte Bisniece no Kauguriem savā meistarklasē aizrāva mūs ar stāstījumu un praktisko darbošanos sporta zālē par pareizas stājas nozīmi bērniem un pieaugušajiem. Viņa mums koncentrēti pastāstīja it kā vienkāršas, bet būtībā sarežģītas lietas – kā sēdēt, stāvēt, kustēties, lai bērni un pieaugušie vienmēr un visās jomās būtu formā. Mārīte aicināja katram dienas beigās sev pajautāt: mīļais, labais, jaukais cilvēk, vai tu jau šodien pavingroji?

Atvēlētais laiks “Sprīdīša” jaunās sejas un taku iepazīšanai manāmi ieilga, jo skatāmā bija pārpārēm. Kā nekā nesen ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tika pabeigta bērnudārza rekonstrukcija.

Saņēmām logopēdes Rasmas Ozoliņas apkopoto mācību materiālu pirkstiņu vingrināšanai un spēlēm ar kociņiem. Logopēde Sanita Stahovska iepazīstināja ar iegādātajiem mācību un izdales materiāliem Šalvas Amonašvili autorsemināra ietvaros Smiltenē. Bet Gaida Bērziņa nodeva ziņu no mākslinieces, kura labprāt zīmē labas bildes priekš labām logopēdijas nodarbībām.

Ceram, ka ūdeņi logopēdijas okeānā mūspusē iekustējušies, logopēdi gatavi darboties.

Paldies kolēģēm, viesiem, lektoriem, “Sprīdīša” kolektīvam par vērtīgi pavadīto dienu! Tiksimies nākamajā seminārā novembrī!

P.S. Pusdienas “Sprīdītī” bija tik garšīgas!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa