Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 16.03.2011., Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Iesakām2011.gada 16.martā plkst.10.00 Valmieras Valsts ģimnāzijā L.Paegles ielā 40 notiks Eiropas Logopēdijas dienas svētku seminārs.

 

 

Darba kārtībā:

  • tikšanās ar pieredzes bagātiem logopēdiem Martu Kļaviņu un Māru Gailīti;
  • iepazīšanās ar Valmieras Valsts ģimnāziju – kultūras programma skolā;
  • Eiropas Logopēdijas dienas pasākumu bērniem "Skaņas un Trokšņi" prezentācija;
  • kopēja fotografēšanās vēsturei;
  • diskusijas un sarunas par logopēdijas vietu un nozīmi izglītības programmas īstenošanā – informācijas apkopojums par situāciju logopēdu darbā šobrīd.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Basketball | Logopēdes Ilonas Tropas supermetiens 3-p metienu konkursā | VOC | 08.03.2011

08.03.2011., Sieviešu diena, Vidzemes Olimpiskais centrs, basketbola spēle Valmiera-Ventspils.

Tas bija LABAIS!!!
Ilonīte pirms mešanas prasīja: “Kā lai metu?” – jokodamies teicu: “Met pēc iespējas stiprāk” – un viņa ņēma un vienkārši IEMETA!

NE-YouTube video:

Saīsinātā (<60s) Instagram video versija:Facebook:
Facebook TagLover? Please:
#basketball #basketbols #forte #ģimene #tropa #izglītība #izklaide #konkurss #logopēde #pasākumi #sports #valmiera #voc #video


Always Welcome:
trops.lv janistrops.com ilonite.eu janisilona.eu gauja.org travel.gauja.org facebook_travel.gauja.org facebook_gauja.org facebook_ilonite.eu facebook_trops.lv facebook_veseligs instagram_ilona_tropa instagram_janis_trops youtube_ilonasalna youtube_janistrops linkedin_ilonasalna linkedin_janistrops twitter_speech_therapy twitter_janissport

physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitness
physical fitnessJānis Trops | BJK “Gauja” prezidents

tropu ģimene


LR1 “Ģimenes studija” | Kad nepieciešama logopēda palīdzība? | Logopēdes Ilona Tropa, Maruta Tiltiņa un Sanita Stahovska


Audio:
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdu metodiskās apvienības un pedagogu seminārs, 10.02.2011., Valmieras 5.vidusskolā.

Logopēdu un pedagogu seminārs Valmieras 5.vidusskolā2011.gada 10.februārī Valmieras 5.vidusskolā pulcējās logopēdi un pedagogi. Šoreiz logopēdu metodiskās apvienības seminārs tika rīkots pasākumu cikla “Lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas pasākumi Valmieras pilsētas pašvaldībā 2010./2011. un 2011./2012.m.g.” ietvaros.

Fantastisks bija darba dienas sākums ar izcilu Valmieras 5.vidusskolas kora skanējumu pieredzes bagātās diriģentes Irēnas Zelčas vadībā.

Interesentu pulks liels – ap 80 klausītāju, jo piedāvātā tēma aktuāla visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem. Arī ģeogrāfija plaša: Mārupes, Madonas, Balvu, Siguldas, Talsu, Dobeles, Gulbenes, Strenču, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Alojas, Tērvetes, Rūjienas, Smiltenes un Beverīnas novadi un Valmieras pilsēta. Dalībnieki noklausījās biedrības “Pro Futuro” valdes priekšsēdētājas Evas Birznieces lekciju ‘Mūsdienīga lasītapmācība un lasīšanas traucējumi’, piedalījās grupu darbā un diskutēja ar kolēģiem arī lekcijas starplaikos. Zināšanu bagāžu un vielu pārdomām saņēma gan logopēdi, gan sākumskolas un pamatskolas skolotāji, gan bērnu dārzu audzinātāji, gan iestāžu vadītāji.

Pētījumi ASV liecina, ka 10 – 17,7% cilvēku ir lasīšanas traucējumi. Latvijā pagaidām nav veikti zinātniski pētījumi par lasīšanas traucējumiem, taču skolotāju un logopēdu pieredze liecina, ka skaitlis varētu būt vēl lielāks. Tāpēc arī aktuāli jautājumi: kā mācīt lasīt un kā efektīvi lasīšanas traucējumus mazināt. Viens ir skaidrs, ka bez labām lasīšanas prasmēm bērnam apgūt mācību vielu ir ļoti grūti. Sagatavošanās darbs jāveic jau pirmsskolā, kad bērni mācās pazīt skaņas, saklausīt tās vārdos, saliedēt zilbēs. Lektores pārliecinoši teiktais aicināja kolēģus padomāt un izvērtēt, vai darbā tiek izmantotas efektīvas metodes, kuras procesu virza uz priekšu, nevis tikai aizpilda laiku. Pētījumi un prakse apstiprina, ka lasīšanas traucējumus var mazināt un novērst ieguldot intensīvu un sistemātisku pedagogu, vecāku un bērnu darbu, brīnumlīdzekļi ne Latvijā, ne citur pasaulē nav atklāti. Šajā procesā jāiesaistās katra priekšmeta skolotājam katrā klasē, ne tikai latviešu valodas skolotājam un logopēdam. Darbā izmantojot modernās tehnoloģijas, efekts ir daudz nozīmīgāks, jo spēj atvieglot bērnam tik sarežģīto lasīšanu un rakstīšanu, palīdz uztvert informāciju dažādos veidos, taupa laiku un spēku, jo resursi cilvēkam ir ierobežoti.

Vissvarīgākais, kas nepieciešams bērniem un jo īpaši bērniem, kuriem ir lasīšanas traucējumi, ir gudrs skolotājs. Tāds skolotājs, kurš bērnam iemāca to, ko viņš līdz šim nav pratis. Tikpat svarīgi ir kvalitatīvi mācību līdzekļi.

Katram skolotājam, vecākam un bērnam jāpieliek visas pūles, lai apzinīgi mācītos katru dienu, tā mazinot tos gadījumus, kad bērnam nākas atkārtot mācību vielu otru gadu tajā pašā klasē, kas nav progresīva un efektīva metode.

Martā svinēsim Eiropas logopēdu dienu. Aktualizējiet valodas nozīmi maza un liela cilvēka dzīvē, pārliecinieties, vai katras mācību iestādes personāls izdarījis visu, lai valodas attīstība bērniem ritētu gludi un vai nepieciešamības gadījumā mobilizēti visi iespējamie un neiespējamie resursi, lai palīdzētu bērnam.

Paldies Valmieras 5.vidusskolas direktorei Rudītei Markus un viņas vadītajam kolektīvam par viesmīlību un skolēniem par pieklājību un palīdzēšanu!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 10.02.2011., Valmieras 5.vidusskolā.

Iesakām2011.gada 10.februārī plkst.10.00 Valmieras 5.vidusskolā Raiņa ielā 3 notiks seminārs logopēdiem un pedagogiem. Seminārs tiek rīkots pasākumu cikla "Lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas pasākumi Valmieras pilsētas pašvaldībā 2010./2011. un 2011./2012. m. g." ietvaros.

Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja noklausīties Mg. Phil., LU doktorantes, biedrības "Pro Futuro" valdes priekšsēdētājas Evas Birznieces lekciju "Mūsdienīga lasītapmācība un lasīšanas traucējumi".


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Iesakām2011.gada 13.janvārī plkst.10.00 Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā L.Paegles ielā 5/7 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Mācību materiālu veidošana".

Seminārā piedalīsies apgāda "Jumava" atbildīgā redaktore Renāte Neimane, apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone. Savā pieredzē dalīsies logopēdes – mācību līdzekļu autores. Logopēde Ilze Vītola iepazīstinās ar savu jaunāko no vācu valodas tulkoto materiālu "Mēles kundzes ceļojums".

Grāmatu galdā būs iespēja iegādāties un iepazīties ar apgāda "Jumava" izdotajiem materiāliem. Dosimies ekskursijā pa 1875. gada 30. jūlijā atvērto Valmieras kurlmēmo skolu, bet no 2010.gada 26.augusta
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru. Protams, tiks apspriesti ikdienas aktuālie jautājumi logopēdu darbā.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Seminārs Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolāJauns gads iesācies ar nopietna darba turpinājumu, un 13.janvāris bija kārtējā tikšanās reize logopēdiem seminārā Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā (VVBIV-AC). Semināra tapšanā palīdzēja šīs skolas skolotājas Daina Liepiņa un Līga Miķelsone.

Skolas direktors Andris Tauriņš iepazīstināja ar skolu, tās darbiniekiem, pastāstīja vēsturisko pārtapšanu līdz vidusskolas statusam. Logopēdi no Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Beverīnas novadiem, kā arī viesi no Rīgas, Mārupes, Madonas un Siguldas, guva plašu ieskatu skolas ikdienā. Bijām vērotāji īpašā nodarbībā – fonētiskā runas rosme. Kā pastāstīja skolotāja Vineta Ragēvičiusa, šajā mācību priekšmetā nostiprina skaņu izrunu, saistot to ar kustību, izpilda elpošanas vingrinājumus, modelē skaņu augstumu, intonāciju.

Nopietna saruna izvērtās ar apgādu “Zvaigzne ABC” un “Jumava” pārstāvjiem par mācību materiālu sagatavošanu un izdošanu. Tā kā līdz šim mācību materiāli logopēdijā ir izdoti niecīgā daudzumā un daži jau novecojuši, tad paveras plašas iespējas veidojot jaunus mācību līdzekļus, atbilstošus mūsdienu prasībām. Apgādi ir atvērti diskusijai un gatavi sadarboties, lai drīz vien grāmatu plauktos un mācību iestādēs nonāktu spēles, darba lapas, plakāti, audio ieraksti, grāmatas, kas paaugstinātu logopēdijas nodarbību efektivitāti un radītu prieku darboties gan bērniem, gan atvieglotu darbu logopēdiem. Metodiskajā apvienībā vienojāmies, ka līdz aprīļa semināram katrs logopēds, apsverot iespējas, izveidos un seminārā kolēģiem prezentēs individuāli, vai autoru kolektīvā tapušu mācību materiālu.

Logopēdes iegādājās apgāda “Jumava” izdevumus, kurus grāmatu galdam bija sarūpējusi atbildīgā redaktore Renāte Neimane ar palīgiem. Savukārt apgāda “Zvaigzne ABC” pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone un Kristīne Kokina iepazīstināja ar jaunākajiem mācību līdzekļiem gan pirmsskolai, gan sākumskolai. Varējām apskatīt un iegādāties arī sev vēlamo. Metodiskā apvienība dāvanā saņēma grāmatu jaunumu žurnālus, katalogus “Latviešu autori bērniem”, žurnālus “Sākums” un “Skolotāja almanahs”. Ir vērtīgi ielūkoties “Zvaigznes ABC” mājas lapā, lai atrastu informāciju, kā var pieteikties izsludinātajiem konkursiem skolotājiem un klasēm, iepazīt un iegādāties jaunākos izdevumus.

VVBIV-AC skolotājas Daina Liepiņa un Valda Drulle dalījās pieredzē par mācību līdzekļu izdošanu. Dainas loto “Spēlē un iemācies” un domino komplektus “No skaņas līdz vārdam” jau izmantojam savā darbā, varējām izteikt vērtējumu un gandarījumu par paveikto. Valdas grāmatas, kuras tulkotas arī krievu valodā, pazīstam jau labu laiku. Spēks un enerģija plūda no skolotājas teiktā. Iedrošinājums pamatots – ir vērtīgi kaut tikai metodiskās apvienības ietvaros dalīties ar izstrādātajiem materiāliem, apkopot pieredzi un iepazīstināt ar to kolēģus.

Logopēde Ilze Vītola bija sagatavojusi bagātīgu artikulatorā aparāta vingrinājumu klāstu: mēlei, vaidziņiem, lūpām. Katrs darba veids tika demonstrēts un pamatota tā pielietojamība. Visi vingrinājumi ir Ilzes praksē pārbaudīti, un tie ļoti patīk bērniem. Arī jaunāko, no vācu valodas tulkoto grāmatiņu “Mēles kundzes ceļojums”, katrs logopēds varēs izmantot savā darbā, materiāls tiks ievietots mūsu mājas lapā.

Paldies katrai no 30 logopēdēm par atvēlēto laiku semināram! Prieks, ka izglītības iestāžu vadītāji novērtē šādu tikšanos nozīmi un dod iespēju logopēdiem piedalīties semināros.

Tiksimies pavisam drīz – februārī, kad galvenā loma tiks atvēlēta lasīšanai.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa