Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 24.11.2010., Valmieras sākumskolā.

Seminārs Valmieras sākumskolāSniegs mijās ar lietu, bet Valmieras pamatskolā 24.novembra pēcpusdienā bija patīkami un mājīgi. Logopēdi no Rūjienas, Mazsalacas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas novadiem, Valmieras un Madonas pulcējās kārtējā seminārā. Paldies katrai no gandrīz 30 logopēdēm par interesi un atvēlēto laiku!

Semināra laikā Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs Ināra Allika iepazīstināja ar bāriņtiesas ikdienu, viņu darba specifiku un sadarbības iespējām, lai bērni katrā ģimenē būtu aprūpēti, varētu mācīties un pilnvērtīgi attīstīties. Saņēmām arī informatīvus bukletus un video materiālus. Radās daudz jautājumu par sociālo darbu, tāpēc esam iecerējuši sadarbību arī ar sociālā darba veicējiem.

Valmieras pamatskolas direktors Arturs Skrastiņš dalījās pieredzē un iespaidos, kā notika skolas celtniecība, izvēlēts un iegādāts aprīkojums. Direktors ar savu komandu sākuši mūsdienīgu, bērnam un pedagogiem draudzīgu izglītības ceļu: moderns tehniskais aprīkojums + daba + latviskums. To nodrošina skolas atrašanās vieta – izej pagalmā un pacel kļavas lapu, atgriezies klasē un izlasi pētījumus par kļavām internetā. Pedagogu kolektīvam svarīgi, lai mācību process būtu aizraujošs un arī 6.klasē skolēns būtu tikpat zinātkārs, kā uzsākot mācības.

Valmieras pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Inta Ādamsone izrādīja plašo, gaišo, stikloto celtni no iekšpuses ar burvīgajiem skatiem ārpusē. Skolas logopēdijas kabinets lolo cerības, ka drīz, drīz arī šeit mājos bērni. Paldies pamatskolas logopēdēm: Gitai Baltajai, Sandrai Karnītei, Aigai Vimbai par jauko burtu spēli! To jau rīt piedāvāsim arī saviem skolēniem.

Pārskatījām mēneša laikā paveikto un turpmāk darāmos darbus. Tuvojas beigām portāla logopedija.eu izstrāde, kura tiek veikta balstoties tikai un vienīgi uz mūsu un mūsu informācijas tehnoloģiju inženiera entuziasma. Dizains vairs nemainīsies, taču attiecībā uz saturu – darāmā vēl daudz. Katru nedēļu nāk klāt kāda jauna sadaļa. Tuvākā laikā uzsvars tiks likts uz Latvijas logopēdu kartes (datu bāzes) izstrādi, kā arī ar logopēdiju saistīto Latvijas normatīvo aktu apzināšanu, sistematizēšanu un ievietošanu mājas lapā. Logopēdes iepazinās ar publikāciju par mūsu metodisko apvienību laikrakstā “Izglītība un Kultūra” un par Latvijas radio 1 vizīti Valodas terapijas centrā un ēterā izskanējušo raidījumu par logopēdiju. Apspriedām logopēdu metodiskās apvienības budžeta plānojumu nākamajam gadam.

Meistarīgs logopēds spēj bērnā saskatīt pat slēptākās stīgas, lai bērns justu un noticētu savām spējām. Ne vienmēr pietiek ar tradicionālām mācību metodēm. Reizēm lielu lomu nospēlē pat visniecīgākie pēc mūsu domām sīkumi: smaids, kluss aizrādījums, pelnīta uzslava. Šoreiz uzmanīgi ieklausījāmies logopēdes Ilzes Vītolas stāstītajā. Viņa studējusi astroloģiju, vērojusi bērnus un gadu gaitā krājusi patiesības par bērniem un zvaigznēm. Interesanti bija uzzināt zodiaka zīmju raksturojumus, kā vajadzētu komunicēt ar bērnu, lai viņu attīstītu, nevis bremzētu.

Tuvojas Ziemassvētku laiks – nākamā tikšanās “Pie piparkūkām” jau decembrī.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.