Logopēdi no Alojas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Jaunjelgavas, Kocēnu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Mārupes, Rēzeknes, Rūjienas, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadiem un pilsētām tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, 12.04.2011.

Logopēdi tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā12.aprīlis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā pulcēja vairāk kā 40 logopēdus, lai stāstītu par paveikto un uzklausītu kolēģu pieredzi. Metodisko lasījumu diena noritēja augstā profesionālā līmenī. Logopēdi 10 prezentācijās iepazinās ar plašu korekcijas darbam veidotu materiālu klāstu, skolu pieredzi un darba organizāciju. Katrs logopēds, neskatoties uz to, ka darba samaksa ir tikai par nostrādātajām nodarbībām ar bērniem, ārpus sava darba laika, ar saviem materiālajiem un tehniskajiem resursiem gatavo darba lapas, spēles un uzskates līdzekļus, kā arī bērnu valodas un runas diagnostikas materiālus, lai valodas korekcijas process bērnam būtu radošs un interesants.

Arnita Adata no Valmieras stāstīja un demonstrēja plašu pūšanas vingrinājumu klāstu, ar kuru palīdzību tiek aktivizēta lūpu darbība un pareiza gaisa plūsma, kas tik ļoti nepieciešama pareizai skaņu izrunai. Ar laiku šo materiālu logopēde centīsies izveidot arī video variantā.

Zeltīte Šneidere no Mārupes novada rādīja signālkartes, kurās vingrinājumi mēlītei, lūpām, vaidziņiem atspoguļoti attēlos, un tas ļoti patīk bērniem. Vērtīgo darbu logopēdi varēs apskatīt mūsu mājas lapā un izmantot darbā.

Valmieras un Alojas novada logopēdes Ilze Vītola un Gaida Bērziņa uzskatāmi un pārliecinoši demonstrēja savu unikālo pieredzi “Skaņošana, zilbju veidošana, lasīšana”, kas apkopota neskaitāmās darba lapās, spēlēs, vingrinājumos. Katrs no klātesošajiem vēlreiz pārliecinājās, cik svarīgi katram bērnam atrast visatbilstošāko mācību metodi un izvēlēties vērtīgāko spēli. Logopēdes nopietni apsver sadarbības iespējas ar grāmatizdevējiem, lai ieguldītais darbs nonāktu pie katra interesenta.

Dace Alksne strādā Valmierā un Mazsalacas novadā. Šoreiz viņa rādīja domino, kas lieliski noder skaņošanas iemaņu veidošanai. Lai bērns varētu mācīties lasīt, rakstīt, viņam vispirms jāiemācās saklausīt skaņas (Vai vārdā SAULE skan L?) un nosaukt skaņas vārdos pareizā kārtībā. Lieliski, ja to var darīt rotaļājoties, kas ir galvenais un atbilstošākais bērnu darbības veids pirmsskolā.

Cēsu novada logopēde Māra Apsīte aicināja lielu darbu veltīt sīkās muskulatūras – pirkstu darbības attīstībai. Šim nolūkam Māra izmanto tautasdziesmas, kuras runājot jākustina līdzi pirkstiņi dažādās kombinācijās. Noskatoties filmu, iepazināmies ar Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra ikdienu, tradīcijām un piedāvātajām iespējām mācīties bērniem ar dažādām elpošanas saslimšanām.

Inese Kazule – Kamzola (Valmiera, Burtnieku novads) prezentējot “Artikulācijas aparāta vingrinājumi skaņu uzstādīšanai pēc E.Krauzes”, iepazīstināja mūs ar daudzveidīgiem artikulācijas aparāta vingrinājumiem. Inese sagatavojusi izdošanai apjomīgu daba lapu komplektu skaņu izrunai. Vēl dažas korekcijas no “Zvaigzne ABC” puses un izdevums varēs startēt pie bērniem, vecākiem, skolotājiem, logopēdiem.

Klausījāmies un skatījāmies Rēzeknes logopēdiskās skolas logopēdes Annas Deksnes stāstījumu un ilustratīvo materiālu “Sensomotoro funkciju attīstīšana bērniem ar valodas traucējumiem Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā”. Valstī ir daudz bērnu, kuriem valodas un runas attīstības traucējumus efektīvāk koriģēt šim nolūkam veidotās mācību iestādēs. Taču pēdējos gados vērojama tendence, ka bērni mācās skolās, kuras tuvākas viņu dzīves vietai un dažādu iemeslu dēļ neizmanto kvalificētu speciālistu darbu un palīdzības iespējas speciālajās skolās. Ne vienmēr tuvējai skolai ir iespējas nodrošināt katru bērnu ar nepieciešamo atbalstu. Tā tiek kavēta bērna attīstība un cieš arī mācību rezultāti.

Rasma Ozoliņa no Burtnieku novada rādīja, kā izmantot sen aizmirstas spēles un attēlus, lai veidotu jaunas lietas, ieguldot nelielus līdzekļus un darbu.

Valmieras logopēde Ginta Dekmeijere un viņas “Teatrālās rotaļas izmantošana runas attīstības stimulēšanā, izrunas un intonācijas veidošanā” izraisīja lielu pozitīvo emociju vilni un aplausus. Gintas vadībā aiz priekškara darbojās logopēdes – aktrises, kuras precīzā brīdī un vajadzīgajā intonācijā vadīja savu personāžu un no sirds iejutās lomā. Šogad skatījāmies “Kas pateica ņau?”, kas būs nākamgad?

Mazliet par lasītprasmes veidošanu savā pieredzē dalījās un izveidoto materiālu sistēmu rādīja Ilona Tropa. Daži no tiem tiks ievietoti mājas lapā logopedija.eu.

Diena pagāja radošā pacēlumā, bezgala draudzīgā atmosfērā, kā jau tas logopēdu tikšanās reizēs ierasts.

Paldies katrai logopēdei par ieguldīto darbu un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas kolektīvam, jo īpaši Inārai Punkstiņai, par uzņemšanu savās mājās un lielisko ekskursiju pa skolu!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.